19 września 2022 r./Wiadomości

Kto płaci Bob Stefanowski? Gdzie jest ta Przejrzystość, Bob? Wyborcy zasługują, aby wiedzieć.

Hartford, Connecticut –  Republikański kandydat na gubernatora Boba Stefanowskiego strony podsumowania zwrotu podatku pokazać, że zarobił 36.8 miliona dolarów w ciągu ostatnich trzech lat, ale nie ujawniać tożsamości klientów doradztwa biznesowego, którzy płacili mu średnio 12 milionów dolarów rocznie. W latach 2019-2020 jego dochód potroił się z 5.49 miliona dolarów do ponad 15 milionów dolarów w 2020 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat zarobił trzy razy więcej niż w 2016 i 2017 roku.

Bob twierdził, 5 kwietnia, że ​​jego zeznania podatkowe ujawnią listę klientów. 

Bez ujawnienia swojej listy klientów Bob Stefanowski po raz kolejny nie dotrzymał obietnicy przejrzystości dotyczącej źródeł jego dochodów. 

W 2018 r., zaledwie 10 dni przed wyborami, Bob opublikował podsumowanie podatków zapłaconych od milionów, które zarobił, gdy był dyrektorem drapieżnej firmy pożyczkowej, która korzystała z oprocentowania do 450% osób i rodzin o niskich dochodach. Wyborcy zasługują, aby wiedzieć, jak Bob Stefanowski zarabia miliony i jak jego dochody potroiły się. 

Witryna Boba twierdzi, że „promowanie przejrzystości podatkowej” jest priorytetem na jego stronie odpowiedzialności. Gdzie jest jego przejrzystość? 

„Brak przejrzystości i niedotrzymanie obietnic przez Boba Stefanowskiego dowodzi po raz kolejny, że nie ma dla niego miejsca w rządzie stanowym. Co on ukrywa? zapytał senator stanowy Matt Lesser. „Bob Stefanowski musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności i dziś ujawnić listy swoich klientów”.