30 grudnia 2021 r./Wiadomości

Gubernator Lamont i Demokraci dostarczają do Connecticut

Nancy DiNardo, przewodnicząca Demokratów z Connecticut, pochwaliła dziś gubernatora Lamonta i stanowych i federalnych prawodawców za wykorzystanie federalnego funduszu ulgi w związku z koronawirusem w celu rozszerzenia ulgi podatkowej z tytułu zarobków i zapewnienia dodatkowej pomocy pracownikom o niskich i średnich dochodach, którzy zmagają się z pandemią koronawirusa. 

„Pandemia koronawirusa wywarła wpływ na całe Connecticut, ale była szczególnie dewastująca dla życia i źródeł utrzymania pracowników o niskich i średnich dochodach, z których wielu nie korzystało z pracy w domu i nie może sobie pozwolić na przegapienie czek - powiedział DiNardo. 

„Wspieranie najbardziej potrzebujących było celem ustawy CARES, a teraz, dzięki naszemu silnemu przywództwu demokratycznemu, Connecticut może to zapewnić. Gubernator Lamont, nasza delegacja Kongresu i demokratyczne kierownictwo Zgromadzenia Ogólnego nadal działają na rzecz mieszkańców Connecticut” – dodał DiNardo.